Levering en verzending

1.  Over HikingStore

- Het bedrijf is gevestigd in Valla. Het postadres van het bedrijf is Dalagatan 8, 64161 Valla.

- Als je contact met ons wilt opnemen, stuur dan een e-mail naar [email protected] met je zaak en je contactgegevens en we nemen binnenkort contact met je op.

2. Bestelling

- Wanneer je je bestelling hebt afgerond, wordt er een orderbevestiging naar je e-mailadres gestuurd. In de bevestiging vind je alle informatie over de producten, de prijs, het factuur- en afleveradres.

- Als er een fout staat in de orderbevestiging, neem dan onmiddellijk contact met ons op via [email protected].

3. Levering

- Onze normale levertijden zijn 1-4 dagen. LET OP! Bestellingen die in het weekend worden geplaatst, worden op zijn vroegst de volgende maandag verzonden.

- Als er vertraging optreedt in de levering (zonder dat wij u op de hoogte hebben gesteld van een langere levertijd), neem dan contact met ons op via e-mail: [email protected].

- Pakketten die niet door een agent worden opgehaald, worden na 14 dagen automatisch geretourneerd en we behouden ons het recht voor om 299 SEK in rekening te brengen voor administratie, retourzending en afhandeling.

retourzending en behandeling.

4. Prijzen

- Alle prijzen in de winkel zijn aangegeven in SEK/EUR/DKK en alle prijzen zijn inclusief 25% btw voor Zweden.

- In EU-landen is de btw gebaseerd op het btw-tarief in elk land.

- Prijswijzigingen veroorzaakt door prijswijzigingen van leveranciers, drukfouten in de prijslijst en onnauwkeurigheden in prijzen als gevolg van onjuiste informatie voorbehouden en we behouden ons het recht voor om de prijs aan te passen.

5. Recht op annulering

- Bij de aankoop van goederen op de website heeft u als klant een wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen dat geldt vanaf het moment dat u een besteld product heeft ontvangen.

5.1 Wanneer u gebruik maakt van uw annuleringsrecht:

- U dient ons op de hoogte te stellen dat u annuleert. Het bericht moet naar ons worden gestuurd via [email protected]. Uw bericht moet duidelijk uw naam, adres, e-mailadres, ordernummer en de te retourneren goederen vermelden.

- U dient de producten onmiddellijk en uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na het annuleringsbericht aan ons te retourneren.

- U bent verantwoordelijk voor de retourzending, bezorging en staat van de producten bij retourzending, dus de producten moeten goed verpakt en in de originele verpakking worden verstuurd.

- Wij behouden ons het recht voor om op het restitutiebedrag een bedrag in mindering te brengen dat overeenkomt met de waardevermindering ten opzichte van de oorspronkelijke waarde van het product in het geval van een gebruikt of beschadigd product.

5.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

- Producten die om gezondheids- of hygiënische redenen zijn verzegeld en waarvan u de verzegeling heeft verbroken.

- Producten die het karakter hebben van een verzegelde geluids- of beeldopname en waarvan de verzegeling door u is verbroken.

- Maatwerk, dat speciaal voor u op maat is gemaakt of een duidelijk persoonlijk tintje heeft volgens uw wensen.

- Diensten die zijn voltooid en waarbij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het begin van de dienst zonder herroepingsrecht.

- Goederen die snel kunnen bederven, zoals voedingsmiddelen.

- Losse nummers van kranten of tijdschriften.

6. Klachten en claims

- We inspecteren alle producten voordat we ze naar je opsturen. Mocht het product bij aankomst toch beschadigd of verkeerd verzonden zijn, dan verplichten wij ons, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming, het defect kosteloos te verhelpen.

- Je moet altijd contact met ons opnemen voor toestemming voordat je een defect product terugstuurt.

- De klacht moet onmiddellijk na ontdekking van het defect worden verzonden.

6.1 Hoe gaat u te werk bij een klacht?

- Eventuele fouten en defecten moeten altijd worden gemeld aan [email protected] met vermelding van uw naam, adres, e-mailadres, ordernummer en een beschrijving van de fout.

- Als wij de fout niet kunnen herstellen of geen vergelijkbaar product kunnen leveren, betalen wij u het defecte product terug in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake consumentenbescherming. Wij betalen de retourzending bij geautoriseerde klachten.

- We behouden ons het recht voor om een klacht te weigeren als blijkt dat het product niet defect is in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake consumentenbescherming. Voor klachten volgen we de richtlijnen van de Nationale Raad voor consumentenklachten, zie arn.se.

7. Beperking van aansprakelijkheid

- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor indirecte schade die kan ontstaan als gevolg van het product.

- We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vertragingen/fouten die te wijten zijn aan omstandigheden waarover het bedrijf geen controle heeft (overmacht). Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld arbeidsconflicten, brand, oorlog, overheidsbesluiten, verminderde of geen levering van de leverancier zijn.

- Verder wordt er geen verantwoordelijkheid genomen voor wijzigingen aan producten/producteigenschappen die zijn gewijzigd door de desbetreffende leverancier en andere factoren waarop wij geen invloed hebben.

8. Productinformatie

- Wij behouden ons het recht voor om eventuele drukfouten te maken op deze website en de uiteindelijke verkoop van producten. We kunnen niet garanderen dat de afbeeldingen het exacte uiterlijk van de producten weergeven, aangezien er een zeker kleurverschil kan optreden afhankelijk van het beeldscherm, de fotokwaliteit en de resolutie. We doen altijd ons best om de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.

9. Informatie over cookies

- Volgens de wet op elektronische informatie moeten bezoekers van een website om privacyredenen geïnformeerd worden over het gebruik van cookies. De informatie in de cookie kan gebruikt worden om het surfen van een gebruiker te volgen. Een cookie is een klein tekstbestand dat de website die u bezoekt, vraagt om op te slaan op uw computer om toegang te geven tot verschillende functies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies automatisch worden geweigerd. Meer informatie is te vinden op de website van de Zweedse Post en Telecommunicatie Autoriteit.

10. Persoonlijke gegevens

- Door te winkelen bij HikingStore gaat u akkoord met ons gegevensbeschermingsbeleid en onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij beschermen uw persoonlijke privacy en verzamelen niet meer informatie dan nodig is om uw bestelling te verwerken. Wij verkopen of geven uw gegevens nooit door aan derden zonder wettelijke basis.

- HikingStore is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u als klant aan ons hebt verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt om uw bestelling te kunnen afhandelen en in gevallen waarin u heeft gevraagd om nieuwsbrieven of promotionele aanbiedingen - om de marketing aan te kunnen passen aan uw individuele behoeften.

- De informatie hieronder is een samenvatting van hoe wij je gegevens opslaan en verwerken in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR).

10.1 Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect kunnen worden toegeschreven aan een natuurlijke persoon.

10.2 Welke gegevens slaan wij op?

Om je bestelling te kunnen afhandelen en vragen over je bestelling te kunnen beantwoorden (klantenservice), slaan we je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en aankoopgeschiedenis op.

- Uw gegevens worden opgeslagen zolang wij een wettelijke basis hebben om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld om de overeenkomst tussen ons na te komen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van bijvoorbeeld de boekhoudwet.

10.3 Wettelijke basis

In verband met een aankoop worden uw persoonsgegevens verwerkt om de overeenkomst met u na te komen.

Marketing, campagnes en soortgelijke mailings worden uitgevoerd met uw toestemming.

10.4 Welke gegevens worden gedeeld en met welk doel?

10.4.1 Betalingsprovider

- Bij het doen van een aankoop wordt informatie gedeeld met onze betalingsprovider. Wat wordt opgeslagen is voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Als je kiest voor betaling op factuur, slaat de betalingsprovider ook je persoonlijke identificatienummer op. De informatie wordt opgeslagen om de aankoop uit te voeren en de partijen te beschermen tegen fraude.

De betalingsproviders (betalingsdiensten) die wij gebruiken zijn: Visa, Mastercard en Klarna.

10.4.2 Verzendbedrijven

Om je bestellingen te kunnen leveren en onze overeenkomst te kunnen voltooien, moeten we specifieke informatie delen met het verzendbedrijf.Wat wordt gedeeld met het verzendbedrijf zijn voornaam, achternaam en adresgegevens voor levering.E-mailadres en/of mobiel telefoonnummer kunnen ook worden gedeeld met het verzendbedrijf voor kennisgeving.

De verzendbedrijven waar wij mee samenwerken zijn: DHL.

10.4.3 Nieuwsbrief

Als je ervoor hebt gekozen om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, worden je voornaam, achternaam en e-mailadres gedeeld met onze nieuwsbriefprovider om je op de hoogte te houden van informatie en aanbiedingen voor marketingdoeleinden.

Wij gebruiken dit voor het versturen van nieuwsbrieven.

10.5 Recht op toegang

U hebt het recht om uittreksels te verkrijgen van alle informatie die wij over u bewaren. Uittreksels worden elektronisch geleverd in een leesbaar formaat.

10.6 Recht op rectificatie

U hebt het recht om ons te vragen onjuiste informatie bij te werken of onvolledige informatie aan te vullen.

10.7 Recht om vergeten te worden

Er zijn enkele uitzonderingen op het recht om gegevens te laten wissen, bijvoorbeeld als de gegevens moeten worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. in het kader van de boekhoudwet).

10.8 Verantwoordelijk voor gegevensbescherming

HikingStore is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens in de online winkel en ziet toe op de naleving van de regels.

10.9 Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

We gebruiken industriestandaarden zoals SSL/TLS en one-way hash algoritmes om gevoelige informatie zoals persoonsgegevens en wachtwoorden veilig op te slaan, te verwerken en te communiceren.

We gebruiken een Zweeds platform, Quickbutik, dat wordt beheerd door Quickbutik AB in Helsingborg.

11. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

- We behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de Algemene voorwaarden. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden online op de website gepubliceerd. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn geaccepteerd in verband met bestellingen of bezoeken aan de website.

12. Geschil en rechtskeuze

- In het geval dat een geschil niet in overleg met de klantenservice van het bedrijf en de klant kan worden opgelost, kunt u zich als klant wenden tot de Algemene Klachtencommissie, zie arn.se. Voor inwoners van een ander EU-land dan Zweden kunnen klachten online worden ingediend via het platform voor bemiddeling in geschillen van de Europese Commissie, zie http://ec.europa.eu/consumers/odr.

- In het geval van een geschil volgen we de beslissing van ARN of een vergelijkbare geschillenbeslechtingsorganisatie.

- Geschillen met betrekking tot de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Zweedse wet.